Vittorio Emanuele III è torra in Itaria. Abà purthedibitzi a Placido Benedetto puru! - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Vittorio Emanuele III è torra in Itaria. Abà purthedibitzi a Placido Benedetto puru!
Mancumari! Era ora! Vittorio Emanuele III re d'Itaria di la casa riari di Savoia è turraddu i l'Itaria soia da la jesgia di Santa...
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
Mancumari! Era ora! Vittorio Emanuele III re d’Itaria di la casa riari di Savoia è turraddu i l’Itaria soia da la jesgia di Santa Caddarina di Alessandria d’Egittu indì era intarraddu. Abà l’ani posthu affaccu a la muglieri soia, regina Elena di Montenegro ( Jelena Petrović-Njegoš), turradda edda puru in kisthi dì da lu campu santu di Montpellier, i lu santuariu di Vicoforte.
Kisthu re s’era ritiraddu in esiriu in kissa tziddai egitziana primma di lu referendum di lu 1946. In kissa consultazioni l’itariani dubiani isciubarà la monarkia o la repubrica. L’annu fattu, i lu mesi di naddari, kissu re murisi. 
Di Vittorio Emanuele III bastha dì ki era un re ki cun l’Itaria soia occupaba la nazioni sardha nosthra e ki pa eddu so morthi 13.602 pitzinni sardhi i la I gherra mundiari e a miriaia e miriaia i la II gherra. Era kissu di li leggi ratziari di l’antisemitismu e ki atzittaba, cumenti dizi Francesco Casula i lu libru Carlo Felice e i tiranni sabaudi, “la furia xenofoba dell’alleato tedesco, fiero di un Mussolini che l’aveva fatto re d’Albania ed imperatore d’Etiopia!”.
In kistha situazioni isthorigga noba di turradda a l’Itaria di kisthi riari itariani, lu cumbiddu a li Savoia è di vinì a Sassari a pigliassi puru lu Savoia ki da lu 1802 abemmu in mezu a li pedi i la jesgia di Santu Niggora. Si tratta di lu printzipi Placido Benedetto Conte di Moriana, fraddeddu di li re di Sardhigna, di kissu Regnum Sardiniae aragunesu, Carlo Felice, Carlo Emanuele IV e Vittorio Emanuele I. E sigumenti semmu brabi e boni cani d’isthegliu, a kisthu conti Sassari l’à dedicaddu fintzamenta una piatza. Kisthu era gubinnadori di kistha tziddai e da umbè di jenti è ammintaddu akì dunesi calche libru a la biblioteca di l’unibessiddai.
Ma si immintiggheggia ki, cumenti ischribisi Giuseppe Manno, la puritigga soia sighia lu “principio della severità e del terrore” pa rigurà li rivendicazioni e li prutesthi antifeudari e antipiemuntesi di lu poburu sardhu. Placido Benedetto, ki propiu “placido e benedetto” no è isthaddu, fesi ammatzà tanti patrioti, cumenti li di Thiesi di s’annu de s’attaccu i lu 1800 e Frantziscu Cilocco a Sassari e tanti althri i lu 1802. 
Ipiremmu ki si dogghiani cuiddaddu arumancu li di la fotza puritigga indipendentistha e identitaria, a manera ki da Santu Niggora kissi Savoia si tzi porthiani puru kissu Conti di Moriana, famiriari d’eddi.
 
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits