Linga sassaresa viba, lu sotziu ki mancaba e un documentu a la Regioni Sardha - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Linga sassaresa viba, lu sotziu ki mancaba e un documentu a la Regioni Sardha
La cosa migliori pa difindi e dà varori a una linga ke la nosthra è orghanizassi. A Sassari isisthi, di fattu, un sotziu ki trabaglia da umbè anni i calche 'schora di la tziddai.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 
La cosa migliori pa difindì e dà varori a una linga ke la nosthra è orghanizassi. A Sassari isisthi, di fattu, un sotziu ki trabaglia da umbè anni i calche ‘schora di la tziddai, sobrattuttu i la primaria di Santu Giuseppi di la carrera di Enrico Costa. Abà, in manera naturari e aimmuniosa, sassaresi, ma puru “gadduresi”, “logudoresi”, tutti parò sardhi, k’isthazini in kistha tziddai, ani ditzisu ki la linga sassaresa no po’ assé lagadda a contu soiu ke criaddura kena pisaddia e kena ghia. In kisthu mesi di triura, tandu, si so daddi una primma isthruttura ki si ciamma Linga sassaresa viba. Kisthu sotziu à fattu la primma iscidda l’altra dì mandendi un documentu, cun ivulthaddura in itarianu, a La di dui commissione lingua sarda e a lu cunsiglieri regionari Paolo Zedda, ki è lu primma à abé fimmaddu lu prugettu di leggi (n ͧ 167) pa dà un Testhu unicu a la linga sardha. 
Lu sotziu è in prinettu pa cumenti abarà a isthirrissi kistha puritigga linghisthigga noba ki pudaristhia antracccurà l’iviruppu di lu sassaresu. 
F.D  
Lu documentu:  
Pa la di dui Commissioni linga sardha

Lu  sotziu “Linga sassaresa viba”, è l’attoppu di passoni impignaddi da anni i la diffusioni didattigga e sutziari di la linga sassaresa. L’associazioni è punendi afficcu a mantinì vibu lu trabagliu di sinsibirizazioni i la jenti di la cabura di kistha linga. Daboi di tantu tempu, impriaddu a fà promozioni ischurasthigga, lu sassaresu è intraddu in umbè di casi ke linga di didattigga famiriari fendi ischubià un patrimoniu ki s’era immintigghendi. 
Lu pinniccu nosthru abà è ki la commissioni pa la linga sardha no dogghia, cu’ la leggi noba ki s’è isthirrendi, l’impurthantzia justha a lu sassaresu. 
No tzi piazi, infatti, ki la linga nosthra aggia, cumenti la leggi 26, l’assibisthu di linga “anzena” (alloglotta), arrumbadda, ke diarettu, umpari a kissu genubesu (di Pegli), funtumaddu “tabarkino”. Kissi erementi “cossi”, prisenti i lu fabeddu nosthru, no so “lu dialettu” sassaresu, ma so, posthi umpari e vincuraddi a kissi sardhi, la linga nosthra. Buggà lu sassaresu da la famiria linghisthigga sardha, vo dì no punì afficcu ki l’86 pa tzentu di lu lessicu è sardhu, ki lu cunsanantismu è sardhu, ki la maggiò parthi di la sintassi è sardha, ki l’impreu di l’aggettibu pussessibu, francu ki pa calche parenti custhrintu, è sardhu, ki lu tempu a vinì (lu futuru) à una costhruzioni (lu sassaresu cunnosci tre foimmi) sardha, ecc. ecc.. Lu biaddu di Leonardo Sole dizia e ischribia ki: «Lu sassaresu no è un diarettu di l’itarianu, cument’ancora si dizi, ma una linga noba di lu tuttu ke althri linghi ki si so fuimmaddi in situazioni di lacana, tandu di cuntattu linghisthiggu e culturari, tra curunizadori e curunizaddi». 
Sassari tziddai regia, Sassari la tziddai di li Candareri,  La Faradda ki è un patrimoniu “immateriale” di l’Unesco, ma Sassari cun una linga pruibidda, tz’ammenta ancora Tziu Linardhu: «Kistha linga ki po assé l’orgogliu di una nazioni è sthadda i li fatti degradadda a “dialetto” e “vernacolo”, pa effettu di la prugrissiba abbandaddura di l’impreu dubudda a l’apprettu diglottiggu appundaraddu da la linga e da la cultura itariana, ma puru pa l’ischessu di cussentzia culturari e puritigga di li fabiddanti soi e, sobrattuttu, di un tzetu interettuari e puritiggu più attentu a li bozi e a l’ordhini ki viniani da fóra ki a li rasgioni di l’identiddai propia».
Sigumenti ki la linga sassaresa è una minorantzia in pirigguru mannu d’esthintzioni, kisthu sotziu prigonta cun fotza ki in kistha leggi noba, ki n’è isciendi a pizu, sia garantidda, i li cuncussi e i li bandi pa l’imparu di lu sardhu, una  purradda a lu sassaresu a Sassari e in tutta la cabura linghisthigga soia. Parabà, cussì cumenti so fuimmuraddi li bandi pa l’imparu di lu sardhu, lu sassaresu, di fattu, è runtziaddu e posthu a dibanda. Li dezi prugetti prisintaddi cu’ la leggi 26 i l’annu 2016, aprubaddi da la Regioni pa l’imparu di la linga sardha a Sassari erani, infatti, tutti reratibi a lu sardhu. L’unicu prugettu pruposthu pa lu sassaresu è ‘sthaddu: “Non finanziabile per esaurimento fondi”. Nisciunu vo assé contru a lu sardhu, ma la pecuriariddai di lu sassaresu è un patrimoniu ki li sassaresi ani a cori e ki è di tutti li sardhi. La Regioni debi punilli afficcu, akì sinnò la puritigga ki n’abarà a iscinni a fóra, abarà a assé kissa di la fagocitazioni e di assorutismu linghisthiggu.  L’imparu debi sighì l’ischurani in tuttu lu drettu d’ischora e no soru: “[…] cominciare dalla lingua parlata nella comunità di appartenenza”, pa cuntinnuà e accabà mancarri in un’althra. L’occasioni kistha isthituzioni l’à propiu abà ki è arrasgiunendi “sul testo unificato lingua sarda”. Tz’auguremmu ki kistha Regioni, e a li passoni ki ni fazini parthi femmu la ciamadda, s’ammentia di lu sassaresu, dediri la pussibiriddai a assé imparaddu in manera cumpridda i l’ischori ke esenpiu di esercitziu di dimocratzia linghisthigga.


Fabritziu Dettori
Maria Antonietta Stangoni
Gabriella Oggiano
 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits