Accò Fabedda!2 - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
Accò Fabedda!2
Fabedda ! 2 è lu giornari ki li pitzinni di la VC, accannu puru, rigarani a lu sassaresu e a la tziddai.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Fabedda ! 2 è lu giornari ki li pitzinni di la VC, accannu puru, rigarani a lu sassaresu e a la tziddai. Lu giornari no vo assé lu “saggio” di fini annu, ma la dimusthrazioni ki lu sassaresu po ischumpassà kissa lacana di lu “dialetto rozzo” e cionfraioru. Fabedda! è l’impegnu ki sevvi a frabiggà una linga moderna ki torra noimmari i lu cabbu di la jenti. Li pitzinni di laVC no ani cunnisciddu li fantasimi di l’appundaradda linghisthigga e paghisthu, jà da la primma crassi, ani assibisthaddu e interiorizaddu lu sassaresu ke una materia d’ischora d’imparà cument’e l’althri. No tutti l’ischurani ani, o ani auddu, kistha furthuna.

Ani imparaddu a fabiddà e a cantà e a purthà lu sassaresu a casa e i la sotzieddai sassaresa. Kisthi pitzinni so l’esenpiu ki sevvi a la linga nosthra. Gratzie li pitzi’!

Accò a voi Fabedda! 2

Link ki ti poni intarissà:

http://www.sassari.tv/video.php?id=612&cat=5

http://www.sassari.tv/leggi.php?id=36

http://www.sassari.tv/leggi.php?id=38

http://www.sassari.tv/leggi.php?id=24

http://www.sassari.tv/leggi.php?id=51

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits