L'isciobaru è: L'ipirantzia di la libarthai. Iscidda didattigga di la VC - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
L'isciobaru è: L'ipirantzia di la libarthai. Iscidda didattigga di la VC
L'ipirantzia di la libarthai è l'iscidda didattigga ki la crassi VC, di l'ischora primaria di Santu Giuseppi di Sassari, à tentu pa ammintà lu 23 d'abriri 1780, la dì di la riburuzioni a Sassari.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

L’ipirantzia di la libarthai è l’iscidda didattigga ki la crassi VC, di l’ischora primaria di Santu Giuseppi di Sassari, à tentu pa ammintà lu 23 d’abriri 1780, la dì di la riburuzioni a Sassari, e lu marthiriu di ottu patrioti di lu 1781.

Una purradda di ‘sthoria impurthanti pa tutta la Sardhigna akì li rasgioni erani li ki antitzipabani li fatti di lu 28 d’abriri di lu 1794, la ki funtumemmu Sa die de sa Sardigna.

A li pitzinni è ‘sthaddu ipiegaddu, cun ischedi sempritzi, cumenti kissi anzeni di piemuntesi so jumpiddi in Sardhigna a duminatzi. Tandu, di candu la Sardhigna era libara e indipendenti cu’ l’Isthaddi (Judicaddi) di Torres, Gaddura, Callari e Aiburia, lu ki à mantesu la suvraniddai fintza a lu 1420 cu’ la bandera di l’Aiburu Verdi.

I lu dibattiddu ki è naddu isthirrendi l’isthoria, n’è isciddu a pizu ki li piemuntesi la tenini a contu bè a la Sardhigna, tantu ki a Torinu v’è fintzamenta la Sardigna. E cassisia po abizassi ki s’ischribimmu kistha paraura a lu computer, lu prugramma no lu segna cument’e ibagliu: Sardigna è, infatti, una paraura itariana, ki no vo dì parò Sardhigna, la terra nosthra, ma muntinaggiu infettu. Si puru li vucaburari fabeddani di paraura impriadda i l’antigghiddai, ancora oggi è inveci trattadda in Piemonti da l’amministhrazioni e da la jenti d’inkibi. Nossoru, gratzie a li piemuntesi, è intradda i lu fabeddu burocratiggu di l’Europa pa dà un innommu a kissi logghi disthinaddi a l’immalthimentu di l’argha ipiziari, cumenti l’animari morthi o lu rivuddu di matzeddu.

Turremmu parò a li piemuntesi di tandu.

La crassi dirigenti di lu “Regnu sardhu”, ki di “sardhu” abia soru l’innommu auddu a ridoriu i lu 1720, ki gubenna Sassari no à prubremi di ricatu: à la pantza sempri piena e bedda teccia. Li sassaresi no: suffrini la fammi e so umiriaddi di cuntinuu da lu pesu ratzistha di kissa jenti ki si cridia superiori a li sardhi e, cu’ la cunvintzioni di li mancanti, d’assé la tzibilthai. Ma è cu’ lu gubinnadori Claudio Allì di Maccarani ki li sassaresi erani appundaraddi avveru. Kisthu Maccarani, pigliendisi fintzamenta li ciabi di lu dipositu pubbricu di lu triggu, s’era fattu paddronu di tuttu e, di fattu, abia sicuisthraddu Sassari e li sassaresi. S’invintaba li tassi pa imbusciaccarassi li dinà. Abia pruibiddu la vendua e l’ischummmetziu di lu triggu, di la carri e althru puru, a li ki no erani di Sassari. Abia fattu sarrà lu marchaddu pubbriggu cu’ li presgi caimmieraddi. Era eddu a ditzidì ca dubia abè kissi beni: l’amigghi soi. Erani un sotziu di criminari ki cumparaba lu triggu, pa fà un esenpiu, a fóra di la Sardhigna e ki a lu poburu li vindia fintzamenta kissu guasthu pa ipicurà cu’ lu bonu. E “Beniant kena caltzones e si nd’andaiant gallonados cussa ratzas de bastardos!”, canta S’Innu de su Patriotu Sardu.

La pazentzia è accabadda! Lu 23, una sera di dumenigga, i li carreri s’intendini li bozi a barra postha: “Cosa semmu aisittendi? Dubimmu lassà murì di fammi li figliori nosthri? So troppi dì kena pani!”.

Li sassaresi, parò, no vuriani soru lu pani o althru ricatu, ribendicabani puru un gubinnadori e funtziunari sardhi a amministhrà a Sassari.

La jenti, abesumeu cuattrumiria passoni, tandu s’attoppesi i la “tziddai”, sedi di lu gubennu. L’atzadda di cabbu di un suldhaddu ki cun un maniggu di fusiri ischudesi un pobarettu, ki era inkibi a priguntà un petzu di pani, abia fattu arriniggà tuttu indunu lu poburu in un’insurretzioni manna.

Li cori di li sassaresi so infiaraddi: entrani a foggu e fiara i lu “paratzu” e tuttu lu ki v’è a drentu è lampaddu in carrera e brusciaddu, fintzamenta li “pabiri” di l’archibiu so fatti a kisgina. In kisthu suruvru di gherra calchunu tzercha d’ammatzà a kissu Maccarani cun dui coipi di fusiri.

Lu poburu, ommini, femmini e pitzinni, da la “tziddai” s’isdhobaddesi a la Frumentaria a pigliassi a fotza lu triggu ki era rimuniddu inkibi. Daboi i li casi di kissi anzeni, li ki uffindiani li sardhi dugna dì, a pigliassi tutta la rikezia arribbidda cu’ l’usura, la trampa e la fura. La matessi sorthi era tuccadda a tutti kissi sardhi, li cani d’isthegliu, ki erani liaddi a pari a kissi dirincuenti.

La dì 24 si prisenta cumenti la dì primma e sighi i la dì 25 e digussì pa tutta la kedda.

Tandu lu re Vittorio Emanuele III desi l’incariggu a ifiaddà la riburuzioni a Vincenzo Balbiano, un miritari. Tanti so li sassaresi ki abarani a pianà la prisgioni di Santu Linardhu e tanti abarani a assé li ki abarani a murì inkibi, ma althri so cundannaddi a assé ischabitzaddi. Lu poburu sardhu s’abarà a acciappà “cavalier Balbiano” visure di Sardhigna i lu 1790. I lu 1794 abarà a assé ischuttu a fora di la Sardhigna, umpari a tutti l’althri piemuntesi, cun tutti l’onori (pa lu siguru!), i la riburuzioni di Sa Die . Li sardhi, cunnisciddi ke poburu vindicatibu, no li turresini lu “piazeri” e kissu cuntinuesi pasiddu la carriera soia in Itaria.

Li sassaresi erani ridisciddi a buggatzi a fora kissu Maccarani, ma, a doru mannu, no era una kisthioni di gubinnadori. Lu prubrema, l’antraccuru a la libarthai e a lu prugressu di la Sardhigna intrea, era kissa duminazioni anzena.

I l’attoppu a Carra Manna li pitzinni ani intesu fabiddà di lu Paratzu d’Usini, tandu, di lu duca di l’Asinara, Don Antonio Manca, e di kissa piatza impriadda da li piemuntesi ke loggu di morthi pa tanti patrioti sardhi ki abiani fattu un isciobaru impurthanti: l’ipirantzia di la libarthai. E, cumenti lu tisthimoniu ki passa di manu in manu, dugna pitzinnu d’ischora à liggiddu: “Marthi, 7 di maggiu 1781 i la “Tziddai”. Ori 10: Giovanni Matteo Carta e Raimondo Desogus. A parthi in sera: Antonio Luigi Piredda e Giovanni Andrea Sotgiu. Marchuri, 8 di maggiu 1781 i la “Tziddai”. Ori 10: Giovanni Perazzoni e Angelo Maria Mele. A parthi in sera: Giovanni Antonio Ruzzu e Giacomo Viglino”.

In kissa dì caldha, di marthi passaddu, kiss’arunni si so incaminaddi i li matessi passi ki fesini kissi patrioti primma d’atzà i l’ulthimu ischarinu. À vintu parò l’alligria di li pitzinni cu’ li canti, accumpagnaddi da li soni di lu trianguru e di lu trimpanu, di la Gobbura Riburutziunaria e di l’innu a la linga sassaresa. Ma è ‘sthadda puru un’occasionni pa sutziariza in sassaresu cu’li sassaresi

A Carra Pitzinna ani visthu kissa garera a parhi in fóra, ki abà pari un appusentu cassisia, e si so posthi in “viaggiu” atzendi i l’Isthrinta di Prisgioni e, sighendi fintza a Lu Pianu di Castheddu, so intraddi i lu drettu di Santu Dumeniggu (L’Aiburia), tandu i la carrera di La Cona, addanantzi a lu paratzu di lu gubinnadori e, farendi in Piatza, so arribiddi a la “Tziddai”. Un loggu ki à visthu a primma la riburutzioni e, daboi, la tagliora e lu patiburu.

I li pitzinni s’è fatta intindì umbè la faddigga di kissa camminadda, ma tutti so rimasthi cuntenti akì ani visthu l’isthoria “viba” in kissi logghi indì s’è tenta. A li masthri Gabriella Oggiano, Maria Antonietta Stangoni, Monica Ruiu (e a me puru), à fattu piazeri candu, turraddi in crassi, li pitzinni ani dittu: “Lu varia!”. L’ubbiettibu era kissu di falli cumprindì lu ki erami e ki si puru l’isthoria di lu poburu sardhu no è i i libri d’ischora, noi sardhi abemmu un’isthoria nosthra lu matessi e ki noi i lu mondu semmu isisthiddi e ancora isisthimmu.

Li ritratti so di Monica Ruiu

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits