TALAMONI, PRESIDENTI DI L’ASSEMBREA DI LA CÒSSIGGA, FABEDDA IN “SASSARESU”. - Sassari.tv
FABIDEMMU IN SASSARESU
TALAMONI, PRESIDENTI DI L’ASSEMBREA DI LA CÒSSIGGA, FABEDDA IN “SASSARESU”.
Jean-Guy Talamoni, presidenti di l’Assembrea di la Còssigga, tz’à fattu un rigaru mannu. L’à fattu a noi di la cabura linghisthigga nosthra (e di Gaddura), fabiddendi in “sassaresu” addanantzi a tuttu lu mondu.
DI Fabritziu Dettori
 
 
 

Jean-Guy Talamoni, presidenti di l’Assembrea di la Còssigga, tz’à fattu un rigaru mannu. L’à fattu a noi di la cabura linghisthigga nosthra (e di Gaddura), fabiddendi in “sassaresu” addanantzi a tuttu lu mondu. Avvucaddu di faculthai, e indipendentistha da sempri, è ‘sthaddu ereggiddu lu 13 di naddari 2015. Lu 17 di kissu mesi matessi à innauguraddu li trabagli, uffrendi li rasgioni puritigghi di “Pè a Corsica”, in cossu.

Si è veru ki, cumenti dizi calche linghistha, lu sassaresu è un diarettu sardhu-cossu, tandu è veru puru ki Talamoni à daddu bozi fintza a la linga di Sassari. Un natziunaristha sintzeru, cumenti li migliaia e migliaia in kissa terra, ki è cumbattendi, abà, da presidenti. Vi cumbiddemmu a liggillu e aischulthallu i lu situ di Corsica libera.

La lizioni puritigga soia ischumpasseggia l’antraccuri ki ponini tzerthi itarianisthi (e itarianicaddi) ki dizini ki, sigumenti li linghisthi crassifikegiani lu sassaresu i li diaretti itariani pa la mediazioni di lu cossu, lu fabeddu di Sassari no po assé linga. È veru ki li cossi poni fabiddà megliu di linga akì la disthantzia linghisthigga cu’ lu frantzesu è manna, cosa ki no è, inveci, cu’ l’itarianu. Tzi so puru orghanizazioni ki voni accusthassi a la linga di Dante, abesumeu pa alluntanassi sempri di più da la Frantza. L’auguriu è di no acciappassi, daboi, i l’effettu boomerang di la puritigga irredentistha itariana ki è sempri pronta a imburumà e a rivendicà lu “made in Italy” di la Còssigga. Propiu pa kissa “itarianiddai”, lu cossu no era ‘sthaddu pigliaddu in cunsideru i l’esercitziu di la leggi Deixonne di lu 1951 ki pimmittia la tutera di linghi regionari. Ma ibaglia ca dizi ki li cossi so itariani, si puru li sanghinaddi so, «erani», “itariani”, akì eddi so «Cossi e bastha!». Paraura di lu poburu, amparadda da l’autoriddai di F.L.N.C. (Fronte di liberazione naziunale di a Corsica).

I lu 1975, cu’ la leggi Haby, lu cossu pudia assé imparaddu i li ‘schori si v’erani vuruntari a fallu. Cu’ la tzirchurari Savary di lu 1982, l’Isthaddu frantzesu si pigliesi l’impegnu a normarizà la puritigga linghisthigga, ma kissu “impegnu”, abesumeu, no si cuncretizesi. Pa lu poburu cossu la puritigga linghisthigga ciamba candu ridesci a abé, gratzie a l’isthatuddu di la Cullettibiddai Territuriari di la Còssigga di lu 1991, la gesthioni di la linga cossa. Abà l’imparu è facultatibu, ma da la ‘schora di l’infantzia a li superiori, so garantiddi, si v’è la dipunibiriddai e la reperibiriddai di li docenti, tre ori di cossu a la kedda pa tuttu l’annu. È, inveci, ubbrigatoriu, sempri cun tre ori a la kedda, pa l’ischurani ki l’ani isciubaraddu pa l’esami di maturiddai. A l’unibessiddai, in calche faculthai, è althrettantu ubbrigatoriu cun dui ori a la kedda pa tre anni. E è assicuradda la fuimmazioni cuntinua di li docenti di dugna ordhini e gradu. Da un beddu poggu di tempu nisciunu s’attribi più a dì ki lu cossu è un diarettu itarianu e a punì in dischussioni lu “caratteri autonomu” di kistha linga.

Da più di dez’anni, sibbè lu tzentrarismu attausghadori frantzesu, li cossi so ridisciddi a pigliassi logghi d’esercitziu indì si po imprià lu cossu e abà l’ubbiettibu è la couffitziariddai. E sutzedi puru ki si in calche ‘schora tzi so probremi pa dà l’imparu di cossu, li babbi e li mammi, umpari a li figliori, so li primmi a prutisthà e a manifisthà fintza a candu no torra a assé rigurari in crassi. Kisthu a dimusthrazioni ki la diffarentzia tra diarettu e linga, bisogna lagalla a li linghisthi e ki un “diarettu” po ivulthassi a linga si è lu poburu a ditzidillu. Lu disthinu soiu è sempri i li mani di lu poburu.

A Sassari la jenti, a doru mannu, è ancora incaddinadda mari, inveci, i l’assibisthu ibagliaddu ki lu sassaresu è un’isciumpiaddura di l’itarianu, e ki no è, tandu, d’imparà. Pogga, o nudda, cussentzia e sotzieddai sassaresofona cuipevurizadda, ani cundannaddu lu sassaresu a assé sempri di più suburdhinaddu e inferiorizaddu a la linga curuniari itariana. Kissa matessi ki è uffitziaimmenti uffitziari soru da lu 1999 cu’ la leggi natziunari 482, propiu kissa di lu “biringuismu”.

Pa buggatzi di mezu kissi cuntzetti e turrà a punì in saruddu lu sassaresu, no abbasthà parò a dì ki è una linga, si si cuntinua a trattalla, cument’è sutzidendi cu’ lu sardhu, ke diarettu. Pa assé linga, e kisthu vari ancora pa lu sardhu, dubimmu dalli l’impurthantzia di linga, dendiri pariddai e visibiriddai funtziunari a un riccunnoscimentu sutziari: impreu i l’ischora, e no soru i l’ora di sassaresu, uffitzi pubritzi, ecc.. Kisthu prutzessu di rissassarizazioni linghisthigga po ischumintzà bè e megliu si v’è un riccunnoscimentu puritiggu da parthi di lu Comuni di Sassari, tari a dalli, e kisthu è lu ki conta avveru, un incariggu fattibu e utiri i la sotzieddai. La matessi ki l’abarà a dà, si ipuntigliadda bè, pristhiggiu e la ‘sthaffetta di la rigenerazioni. Accò l’impurthantzia di la rasgioni di Talamoni in linga cossa. La tisthimuniantzia di kisth’ommu no è ‘sthadda una cosa simborica, soru pa kissa dì. Lu cossu è prisenti e vibu ke linga impriadda e isthituziunarizadda, e lu primma ministhru frantzesu Manuel Valls po arriniggassi cantu vo, i l’Assembrea di la Còssigga pa althri situazioni puritigghi puru, cumenti i l’insediamentu di lu Cunsigliu Cossu-Sardhu di triura passaddu. Ma è puru linga di jesgia pa uffitzià messa, e è prisenti dugna dì i lu giornari Corse-Matin, i li ‘schori e i li jogghi di li pitzinni. Vi l’immaggineddi lu sassaresu linga uffitziari impriadda i la normariddai i lu cunsigliu comunari di Sassari e La Nuova Sardegna ki li dedikeggia arumancu un arthicuru di cronaca a la dì? E noi ki tzi cridimmu moderni, semmu, inveci, tumbarigghendi la linga nosthra.

In Còssigga no. La linga di kisthu Paesi è un fronti di resisthentzia impriadda a dà fotza a la cussentzia d’assé nazioni e fintzamenta pa lu frabiggu di l’indipendentzia. E li parauri di Talamoni, funtumaddi lu 17 di naddari passaddu, so soru un esenpiu di una fiara sempri atzesa. So parauri di patriotismu alluziaddu ki parini ischritti in “lettari di foggu” pa un poburu unicu e pecuriari:

«[…] È oghje, simu ghjunti quì, è simu ghjunti vitturiosi, incù i nostri fratelli di Femu a Corsica chì vogliu salutà.
Ma simu ghjunti quì dinù incù ciò chè no simu è ciò chè no purtemu.
Simu ghjunti quì incù tutti quelli chì, cum’è noi, anu sempre cumbattutu l’autorità francese nantu à a terra di Corsica.
Simu ghjunti quì incù i cispreri di Paoli, cascati in u Borgu è in Pontenovu , simu ghjunti quì incù i militanti di u Fronte, morti per a Corsica.
Simu ghjunti quì incù Marcu Maria Albertini è Ghjuvan Battista Acquaviva.
Simu ghjunti quì incù a folla immensa è muta di tutti quelli chì anu datu a so vita perch’ellu campi u populu corsu. […]».

Gratzie Ghjuvan Guidu! Gratzie, akì la lizioni toia è un esenpiu k’ischumpasseggia la lacana di la Còssigga.

 
 
 

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits