Fabidemmu in Sassaresu - Sassari.tv
26 GEN 2015 - di Fabritziu Dettori
L’althra dì era arrasgiunendi cun un paggiu d’amigghi mei sassaresi ki m’erani dizendi ki purthà lu sassaresu a ischora è una cosa bona, ma candu l’aggiu dittu ki è bonu fintzamenta imparà lu sardhu, si so inkiziddi e, aggiummai, annuzaddi cun meggu.
13 GEN 2015 - di Fabritziu Dettori
Sa die de sa Sardigna. La di di la Sardhigna è, o dubaristhia assé, una dì di festha e di rifrissioni.
17 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
Purthaddu a truvu, si dizi di lu ki sighi cuntentu li matessi passoni, o sisthemi, ki l’ani imburiggaddu i la trampa ki l’à ingraugliaddu. Di ca rasgioni semmu fabiddendi? Di trampi semmu pieni!
10 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
Karate, kara te, ki ivulthaddu da lu giappunesu vo dì, manu biodda, è un’arthi martziari ki à l’origini soia in Cina, ma ki i l’isura di Okinawa, tandu in Giapponi, piglia foimma cumpridda.
03 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
“Sassari… Ieri… Oggi… Domani”, è, di fattu, un sotziu impignaddu a fà cunniscì lu ki era Sassari nosthru di tandu, lu ki è abà e lu ki abarà a assé.
25 NOV 2014 - di Fabritziu Dettori
Dimuzi la viriddai, ischudì una femmina è fatziri: no è forthi cantu un ommu, no aguanta li coipi e no s’attribi a ripundì a kissi coipi.
15 MAG 2014 - di Fabritziu Dettori
Caru direttori, e cari lettori, semmu una famiria di Sassari. Abemmu ditzisu d’ischribì kisthu petzu pa cuntà cosa vo dì andà in Itaria, i la tziddai di Genova.
26 FEB 2014 - di Fabritziu Dettori
Con la scomparsa dei maestri chiude il sipario dell'esistenza della lingua sassarese?
08 GEN 2014 - di Fabritziu Dettori
L'ischurani l'imparani fabiddendiru cun la masthra Gabriella Oggiano e cun l'amparu di Antonella Spanedda, Maria Antonietta Stangoni, Monica Ruiu e Fabritziu Dettori.

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits