Fabidemmu in Sassaresu - Sassari.tv
30 APR 2015 - di Fabritziu Dettori
S’è tenta, dumenigga passadda 26 abriri a Sassari, sa die de sa Sardigna, una festha di tutti li sardhi, signori e pobaretti.
15 APR 2015 - di Fabritziu Dettori
Missa Manna dumenigga 19 d’abriri a li 10 i la jesgia di Santa Maria di Bellè (Betremme) a Sassari.
01 APR 2015 - di Fabritziu Dettori
Abemmu ritzibuddu ciamaddi di jenti ki aggiummai tzi brea akì i l’arthicuru “Lu cotzuru di l’obu, lu rigaru bonu pa dugna pitzinnu”, imprentaddu marchuri 25 matzu passaddu, no abemmu ischrittu la ritzetta. Li prigonti tzi fazini piazeri sempri!
25 MAR 2015 - di Fabritziu Dettori
È una tradizioni antigga ki purthaba alligria in famiria e ki abà abbaiddemmu cun sintiddu e nosthalgia akì kissu pani era di una Sassari ki no abarà a turrà mai più.
18 MAR 2015 - di Fabritziu Dettori
Li glottologi no ridescini a dà ancora una difinizioni univuca a lu significaddu di “diarettu”. So tanti li ki dizini, pigliendi in presthiddu la frasi di lu linghistha tedeschu Max Weinreich: “Una linga è un diarettu cu’ un esercitu e una marina”.
11 MAR 2015 - di Fabritziu Dettori
La leggi itariana fabedda ciaru, affeà cun parauri: “Sporco negro” e “Negro di m…” è un reatu grabi akì «Lu riferimentu, indibadda cun kistha paraura a lu pigmentu di l’offesu assumi significaddu intrisicamenti dischriminatoriu e razistha».
02 MAR 2015 - di Fabritziu Dettori
E' in dugna loggu. L'abemmu visthu affaccu a Paba Frantziscu e, umpari a tanti maschari, fintzamenta a carrasciari. So li cuattru mori. Un simburu antiggu. E' beddu e pienu d'isthoria: la di l'Aragona, ki ancora l'imprea in calche l'isthi
18 FEB 2015 - di Fabritziu Dettori
È jà passaddu un annu da candu lu sassaresu à pessu pa sempri dui riferimenti impurthanti di la linga nosthra: Gian Paolo Bazzoni e Leonardo Sole, dui fraddeddi di la linga nosthra.
10 FEB 2015 - di Fabritziu Dettori
Emmu! Abà ischribu! Impreu la foimma etimurogica o la fonetica? Impreu la k, o lu ch? E li cunsunanti, l’ischribu indutziddi? E cumenti s’assotziani li parauri tra eddi? Prigonti…
26 GEN 2015 - di Fabritziu Dettori
L’althra dì era arrasgiunendi cun un paggiu d’amigghi mei sassaresi ki m’erani dizendi ki purthà lu sassaresu a ischora è una cosa bona, ma candu l’aggiu dittu ki è bonu fintzamenta imparà lu sardhu, si so inkiziddi e, aggiummai, annuzaddi cun meggu.
13 GEN 2015 - di Fabritziu Dettori
Sa die de sa Sardigna. La di di la Sardhigna è, o dubaristhia assé, una dì di festha e di rifrissioni.
17 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
Purthaddu a truvu, si dizi di lu ki sighi cuntentu li matessi passoni, o sisthemi, ki l’ani imburiggaddu i la trampa ki l’à ingraugliaddu. Di ca rasgioni semmu fabiddendi? Di trampi semmu pieni!
10 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
Karate, kara te, ki ivulthaddu da lu giappunesu vo dì, manu biodda, è un’arthi martziari ki à l’origini soia in Cina, ma ki i l’isura di Okinawa, tandu in Giapponi, piglia foimma cumpridda.
03 DEC 2014 - di Fabritziu Dettori
“Sassari… Ieri… Oggi… Domani”, è, di fattu, un sotziu impignaddu a fà cunniscì lu ki era Sassari nosthru di tandu, lu ki è abà e lu ki abarà a assé.
25 NOV 2014 - di Fabritziu Dettori
Dimuzi la viriddai, ischudì una femmina è fatziri: no è forthi cantu un ommu, no aguanta li coipi e no s’attribi a ripundì a kissi coipi.

© 2017 www.sassari.tv - Tutti i diritti riservati - Cookies Policy - Credits